Geopark

Vad jag gjorde:
Koncept, skisser, design

En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse – alltså något som är unikt i världen. Just nu pågår arbetet för fullt inför ansökan till Unesco 2019 om att bli Sveriges första Unesco Globala Geopark.

Besök sidan.

Nästa projekt >